01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.01.2019 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 9 861 млн грн.

Щодо подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів із використанням АС "Є - Звітність"

16 листопада 2018

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) інформує.

Завершився процес подачі фінансової та бюджетної звітності за дев’ять місяців 2018 року розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, головними розпорядниками бюджетних коштів та установами фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування із використанням Системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами     (далі – АС «Є-Звітність»).

Із використанням АС «Є-Звітність» сформували та подали до органів Казначейства:індивідуальну фінансову та бюджетну звітність за 9 місяців поточного року

9 849  розпорядників коштів державного бюджету;

23 260  розпорядників коштів місцевих бюджетів;

11 655 одержувачів бюджетних коштів.

Вперше, відповідно до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (із змінами), установи фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування подавали до органів Казначейства звітність за 9 місяців 2018 року.

 Так, із використанням АС «Є-Звітність» подали 79 установ фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, з яких:

            26 - Пенсійного фонду України;

            26 - виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;

            27 - Державної служби зайнятості (Центральний апарат).

У АС «Є-Звітність» сформували та подали консолідовану фінансову та бюджетну звітність за 9 місяців поточного року 86 головних розпорядників коштів державного бюджету, 6 398 головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, які мають підвідомчі установи та 3 фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Всього, починаючи зі звіту за I квартал 2018 року, головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами, фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування (далі – клієнти Казначейства) із використанням           АС «Є-Звітність» сформовано та подано 3 270 023 звітних форм. Подана клієнтами Казначейства фінансова та бюджетна звітність перевірена відповідальними працівниками органів Казначейства і завізована шляхом накладання електронного цифрового підпису на кожну звітну форму і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності.

АС «Є-Звітність» надає можливість клієнтам Казначейства в автоматичному режимі:

·                сформувати бюджетну звітність на підставі даних, відображених у бухгалтерському обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Казначейства, та заповнити в електронному вигляді фінансову звітність;

·                головним розпорядникам бюджетних коштів складати консолідовану фінансову та бюджетну звітність та контролювати стан подання звітності до органу Казначейства підвідомчими установами;

·                здійснювати контроль за дотримання клієнтами Казначейства термінів подання звітності, встановлених органами Казначейства;

·                здійснювати в електронному вигляді обмін інформацією між клієнтами Казначейства, що подають звітність, та працівниками органу Казначейства тощо.