01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.01.2019 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 9 861 млн грн.

Інформація щодо розміщення залишків коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

6 грудня 2018

Протягом січнялистопада 2018 року на вкладних (депозитних) рахунках
у банках місцеві бюджети розміщували кошти в обсязі
25 797,6 млн гривень.

Станом на 1 грудня 2018 року залишки тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в установах державних банків становили 12 240,8 млн грн, у тому числі кошти загального фонду –
7
 676,6 млн грн та кошти спеціального фонду – 4 564,2 млн гривень.

 

 

Інформація щодо розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.12.2018 року (у розрізі областей) (MB_depoz)

 

Інформація щодо залишків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків станом на 01.12.2018 року (у розрізі бюджетів) (MB_depoz_bud)